Arkiv-protokoll

Föreningen Klosterliv i Vreta -

Arkiv för protokoll och info

Protokoll under 2012:


2012-01-03  ...   2012-02-28


Verksamhetsberättelse för år 2011       ...          Protokoll Årsmöte 2012


2012-03-19  ...   2012-05-08   ...   2012-06-18    ...   2012-08-22


2012-09-19   ...   2012-10-22  ...   2012-11-27   


Stenkilska-möte-nr1


Protokoll under 2013:


2013-01-09  ...   2013-02-05  ...    2013-03-06


Verksamhetsberättelse för år 2012      ...       Verksamhetsplan 2013     ...        Protokoll Årsmöte 2013


Stenkilska-möte-nr2


Stenkilska-möte-nr3


2013-03-18  ...   2013-04-23  ...   2013-06-10  ...   2013-08-26


2013-10-14   ...      Extramöte Stenkilska 2013-11-20   ...     2013-11-13   ...     2013-12-16


Medlemmar 2013-12-31       


Protokoll och info under 2015:


2015-01-12   ...    Medlemsinfo feb 2015   ...    Extramöte valberedning 2015-01-21     


Verksamhetsberättelse 2014   ...   Verksamhetsplan 2015  ...    Protokoll årsmöte 2015


2015-03-03   ...     Medlemsinfo april 2015   ...       Protokoll konstituering 2015-03-30


2015-03-30    ...      Medlemsinfo maj 2015    ...    2015-04-28   ...      2015-06-15     


Stenkilska-möte-nr5  ...     Medlemsinfo aug 2015   ...     2015-08-31     


Medlemsinfo sept 2015   ...    2015-10-06      ...     Medlemsinfo 2015-11-02    ...    2015-11-11   


Medlemsinfo 2015-12-09    ...    Medlemmar 2015-12-31           

 

Protokoll och info under 2016:


Medlemsinfo 2016-02-15    ...    2016-01-13   ...    2016-02-22         


Verksamhetsberättelse 2015   ...      Verksamhetsplan 2016   ...     Protokoll årsmöte 2016   


Protokoll konstituering 2016-03-29    ...     2016-03-29       ...        Medlemsinfo april 2016   


2016-05-23   ...    Medlemsinfo juni 2016    ...     2016-08-24    ...     Medlemsinfo sept 2016         


2016-09-24   ...     2016-11-16      ...        Medlemsinfo dec 2016    ...     Medlemmar 2016-12-31       


 

Protokoll och info under 2017:


2017-01-11    ...       Ideer 2017-01-18      ...       2017-02-22             


Verksamhetsberättelse 2016      ...        Verksamhetsplan 2017    ...     Protokoll årsmöte 2017         


Medlemsinfo april 2017       ...        Protokoll konstituering 2017-03-29     ...    2017-03-29     


2017-05-03          2017-06-21           2017-09-06          Medlemsinfo oktober 2017         


Stenkilska gravkoret juni 2017         2017-10-24           2017-12-12         


Medlemmar 2017-12-31   ...                 Protokoll och info under 2018:


Medlemsinfo 2018-01-01          Ordförandeuppdraget 2018-01-10             2018-01-10   


2018-02-20              2018-03-06         


Verksamhetsberättelse 2017       Verksamhetsplan 2018          Protokoll årsmöte 2018


Protokoll konstituering 2018-03-28       2018-03-28          Medlemsinfo april 2018   


Medlemsinfo 2018-05-14        2018-04-25          2018-06-13          Medlemsinfo juni 2018   


Medlemsinfo aug 2018        Medlemsinfo okt 2018         Medlemsinfo dec 2018         


2018-08-20          2018-09-26          2018-11-21