Spel 2013

Klosterspel i Vreta 2013En studiegrupp inom klosterföreningen under Alf Karlssons ledning skrev manuskriptet till pjäsen "Biskop Brask och klostret i Vreta". Spelet recenserades på Correns kultursida av Ann-Charlotte Sandelin, bl.a. med formuleringarna "Charmigt spel om Brask i Vreta" och "Manusgruppen har sökt i källorna samtidigt som de tillåtit sig brodera fritt på historien, då och då med blinkningar mot nutiden". Ett antal föreställningar spelades sommaren och hösten 2013 utanför klosterruinen nära baptisteriet. Ett par föreställningar fick spelas i kyrkan p.g.a. otjänligt väder. Bilderna nedan visar olika scener.