Dokument

Föreningen Klosterliv i Vreta: Material tillgängligt för styrelsen


Protokoll, föreningsstadgar, medlemsförteckning, och liknande, är pdf-filer som öppnas med Adobe Acrobat Reader eller motsvarande. Klicka igång dessa filer! Övriga dokument är i huvudsak doc-filer, skrivna med Microsoft Word. Dessa rekommenderas att först sparas på den egna datorn och därefter öppnas.


       Arkiv för protokoll

        Arkiv för teater