Bibliotek

Föreningens bibliotek
Föreningens böcker:


Föreningen Klosterliv i Vreta har ett relativt stort bibliotek med böcker som berör klosterliv, olika klosterplatser, medeltida historia, kyrkohistoria och mycket annat. Biblioteket är inrymt i Fattigstugan, föreningens hemvist, som ligger nära Vreta klosters kyrka.


Alla medlemmar i Föreningen Klosterliv i Vreta får låna hem böcker från vårt bibliotek. Lånetiden är max 4 veckor.  För att kunna planera dessa lån föreslår vi att man studerar föreningens fullständiga boklista


För lån kontakta någon i föreningens styrelse eller skriv ett mail till föreningen (info@vretaklosterforening.se)