Studiecirklar

Föreningens studiecirklarEn del av föreningens verksamhet sker i form av studiecirklar eller arbetsgrupper som alla har ett väl avgränsat mål och syfte. Dessa cirklar startas när ett behov föreligger och det samtidigt finns medlemmar som vill engagera sig. De avslutas när uppgiften är löst. Här ska några sådana cirklar, nu aktiva eller just avslutade, presenteras.


Klosterspel:

En arbetsgrupp ur föreningen har under vintern 2015-16 studerat böcker och andra skrifter om livet i trakten av Vreta under medeltid och fram till våra dagar. Det har resulterat i manus till ”Dramatiserad vandring – Möt historiska kvinnor i Vreta kloster”. Dessa scener har sedan satts upp och spelats i Vreta under sommaren 2016. Under våren 2017 arbetar man vidare med detta spel som ska ges under sommaren 2017.


Klosterträdgård:

För ett par år sedan bildades en arbetsgrupp med avsikt att studera klosterväxter och anlägga en försöksodling av dessa vid Fattigstugan nära Vreta klosters kyrka där vår förening håller till. Detta arbete består i att läsa om klostrets växter och också praktiskt vårda försöksodlingen.


Les six:

En grupp studerar nu, våren 2017 boken ”Doften av rykande vekar. Reformationen ur folkets perspektiv” av Fredrik Heiding och Magnus Nyman. Diskussionen runt det gruppen läser berikar cirkelns medlemmar. Resultatet från tidigare studieomgångar har presenterats som föredrag för klosterföreningens medlemmar.


Medeltida brev:

En ganska stor grupp medlemmar har under 2015 och fram till början av 2016 tolkat och översatt ett medeltida diplom, ett brev från 1462 skrivet på latin. Några av cirkelns deltagare hade gymnasiekunskaper i latin. Diplomet hade inte tidigare översatts till svenska. Dess innehåll gav ny information om livet i Vreta kloster.


Om du är intresserad att vara med i en studiecirkel, befintlig eller ny, så ska du höra av dig till föreningen (info@vretaklosterforening.se). Det är roligt och stimulerande att fördjupa sig i ett intressant ämne.