Spel 2002

Klosterspelet 2002


Med några års mellanrum ges“Vreta kloster spelet” i det fria, vid det sk stenmuseet strax väster om kyrkan. Spelet skrevs ursprungligen för 800-årsjubileet 1962, men har återupptagits av föreningen. Ett hundratal skådespelare ger vid fem tillfällen en två timmar lång föreställning om klostrets nästan 500 år långa historia.


Här nedan följer ett axplock bilder från spelet 2002

Berättaren

Inge d.ä. och Helena grundar Vreta kloster

Vreta kloster nygrundas av Karl Sverkersson 1162

Påvlige legatan Wilhelm av Sabina på besök i Vreta 1248

Klostret befrias från kungliga skatter

Legenden i klostret

Gustav Vasa i Vreta 1544

Procession

Musikerna

Gästabud för Inge d.y.

Striden om tillsynen av klostret; alvastra-abboten eller Linköpings-biskopen?

Klosterrovet

Klostrets bönder och deras tionden

Soldater i Vreta kloster

Hertig Magnus skänker gåvor till klostret