Publikationer

Föreningens publikationerFöreningen Klosterliv i Vreta har skrivit, publicerat och medverkat vid utgivning av ett antal skrifter om kloster och klosterliv. Du kan beställa dessa direkt från klosterföreningen. Publikationerna kan också köpas direkt vid det bokbord som finns vid Vreta klosters kyrka. Då tillkommer naturligtvis ingen fraktkostnad!Publikationer till försäljning:

Klosterliv i Vreta. Redaktör Bulle Davidsson


Kortfattad skrift, 20 sidor, om livet som nunna i klostret i Vreta.


Rubriker:  Benedictus, Bernhard, nunnorna och vi

               Klosterfolk i Vreta före cistercienserna

   Enkelhet, ödmjukhet, tillbedjan - en väg att

   skönja Gud

               Vreta kloster. Så såg det ut

               Det andliga livet som det kan ha tett sig i

         Vreta

               Nunnor och andra. Arbete, mat och kläder

               Klosterträdgården gav föda, läkedom och vila


Utgiven 1998, reviderad 2015. Skriften kostar 30 kr + frakt och kan beställas från klosterföreningen (info@vretaklosterforening.se)


Klostret i Vreta i Östergötland. Magnus Borænius


Akademisk avhandling; preses Fabian Törner. Upsala 1724. Översättning av Kerstin Bergman.


Magnus Borænius var son till Arvid Borænius, som fick magistergraden i Uppsala 1691 och blev prost och pastor i Vreta 1714. Hos biskopen i Linköping sökte Arvid Borænius ett stipendium för sin sons räkning, vilket också beviljades. Magnus Borænius skrev sin avhandling och blev sedan kyrkoherde i Misterhult.


Utgiven 2003, 48 sidor. Skriften kostar 40 kr + frakt och kan beställas från klosterföreningen (info@vretaklosterforening.se)

Klostren i Vreta och Askeby 1462. Vilka var nunnorna och hur såg deras värld ut?

Redaktör Lars Ladell


År 1462 besökte ett sändebud från påven i Rom, Marinus de Fregeno, klostren i Vreta och Askeby. Hans uppdrag var att samla in pengar till ett nytt korståg. Vid besöken skrev han diplom, medeltidsbrev, där han bl.a. namngav alla nunnor, 32 i Vreta och 20 i Askeby. Dessa diplom har nu tolkats och översatts från latin.


Skriften presenterar diplomens innehåll och söker förstå den världsbild som nunnorna hade på 1400-talet.


Utgiven 2018, 40 sidor. Boken kostar 50 kr + frakt och kan beställas från klosterföreningen (info@vretaklosterforening.se)

VRETABIBELN. En medeltida Bibel från klostret i Vreta.  Lars Ladell


Efter reformationen 1527 användes pergamentblad från gamla böcker som omslag till handlingar med rikets räkenskaper. Resterna av en stor tidigmedeltida Bibel har hittats i detta material. Det är 58 sidor med text från Gamla och Nya testamentet. Ett närmare studium visar att dess förlaga kan vara från England. Den är skriven på latin vid ett cistercienskloster i Sverige, troligen Alvastra, någon gång mellan 1175 och 1200. Den har med största sannolikhet använts av nunnorna i Vreta kloster.


Skriften redovisar bakgrunden till detta intressanta fynd, som kan vara rester från Sveriges äldsta Bibel, Vretabibeln, använd vid Sveriges äldsta kloster.


Utgiven 2019, 30 sidor. Boken kostar 50 kr + frakt och kan beställas från klosterföreningen (info@vretaklosterforening.se)

Britta börjar i klosterskolan. Text Margareta Bengtsson, bild Anna  Bengtsson.


Detta är en barnbok. Britta vill gärna lära sig läsa och skriva hos nunnorna i klostret. Men hennes pappa säger stopp. Till sist ger han med sig och Britta börjar en spännande termin i Vretas klosterskola.

Britta (Birgitta) Karlsdotter har funnits i verkligheten. Heliga Birgitta var hennes gammelfarmor.


Utgiven 2009, 109 sidor. Boken kostar 90 kr + frakt och kan beställas från klosterföreningen (info@vretaklosterforening.se)


Fokus Vreta kloster. 17 nya rön om Sveriges äldsta kloster. Redaktörer Göran Tagesson, Elisabet Regner, Birgitta Alinder, Lars Ladell


Den här boken baseras på de föredrag som hölls vid två seminarier som arrangerades 2007 och 2008 av Riksantikvarieämbetet, Föreningen Klosterliv i Vreta samt Historiska museet. Den ger en bild av Vretaforskningen under 00-talet inom så olika ämnen som arkeologi, historia, konstvetenskap och kulturgeografi.


Utgiven 2010, 386 sidor. Boken kostar 150 kr + frakt och kan beställas från klosterföreningen (info@vretaklosterforening.se)


Sites Cisterciens d'Europe. Cistercian Sites in Europé.


I denna guidebok, som omfattar 195 sidor, presenterar sig de klosterplatser som tillhör "Det europeiska förbundet av cisterciensiska kloster och klosterplatser", bl.a. de historiska klostren i Vreta, Askeby, Nydala och Sko. Texterna är skrivna både på det egna språket och på engelska.


Utgiven 2012. Boken kostar 150 kr + frakt och kan beställas från klosterföreningen (info@vretaklosterforening.se).