Sverkerska ätten

Den Sverkerska ätten
Den Sverkerska ätten har haft stor betydelse för Vreta kloster både genom stora donationer och genom att verka som nunnor och abbedissor i klostret. Föreningen Klosterliv i Vreta har sammanställt aktuella kunskaper om denna ätt. En del data är dock osäkra.