Aktuellt

Föreningen Klosterliv i VretaProgram våren 2022


Årsmöte hålles i Församlingshemmet i Berg
måndag 28 mars kl. 19.00

Föreningen bjuder på kaffe.


Lördag 23 april kl. 10.00 Städdag i Fattigstugan
och örtagården. Föreningen bjuder på korv och kaffe.


Onsdag 11 maj i Fattigstugan. Eva Modén berättar
under rubriken "Det medeltida Bro gård - dagens Kungsbro"

och visar bilder.


Lördag 28 maj utflykt till Ekebyborna gamla prästgård.
Vi samåker från Fattigstugan kl. 13.00.