Aktuellt

Föreningen Klosterliv i VretaProgram våren 2024


Onsdag 6 mars kl 19.00 Föreningsmöte i Fattigstugan
Karin Alinder tillsammans med musikgrppen Flauti spelar

och berättar om musiken under Hildegard av Bingens tid.


Onsdag 20 mars kl 19.00 Årsmöte i Fattigstugan
Magnus Fröhler berättar om arbetet som garnisonspastor.

Föreningen bjuder på fika.


Tisdag 23 april träffas vi för att diskutera höstens Östgötadagar.


Lördag 11 maj kl 10.00 Städdag vid Fattigstugan, medtag eget fika.


Onsdag 22 maj kl 19.00 Kyrkogårdsvandring
Arne Karlsson tar oss med på en rundvandring på Vreta klosters kyrkogård.
Vi träffas utanför Fattigstugan.