Aktuellt

Föreningen Klosterliv i VretaProgram våren 2024


Onsdag 6 mars kl 19.00 Föreningsmöte i Fattigstugan
Karin Alinder tillsammans med musikgrppen Flauti spelar

och berättar om musiken under Hildegard av Bingens tid.


Onsdag 20 mars kl 19.00 Årsmöte i Fattigstugan
Magnus Fröhler berättar om arbetet som garnisonspastor.

Föreningen bjuder på fika.