Aktuellt

Föreningen Klosterliv i VretaMötesprogram våren 2020Under vårterminen fortsätter studiecirkeln om personer som satt sina spår i Vreta kloster. Det blir Baltzar von Platen och Göta kanalbygget och Sigurd Curman och den stora restaureringen av Vreta klosters kyrka och klosterområde.


ons 12 feb kl 19 i Fattigstugan: Studiecirkel

ons 26 feb kl 19 i Fattigstugan: Studiecirkel

ons 25 mars kl 19 i Fattigstugan: Studiecirkel


Föreningens årsmöte innehåller4 förutom sedvanliga årsmötesfrågor också att vår kyrkoherde Emil Stenhammar berättar om sig själv och sin släkt.


ons 11 mars kl 19 i Fattigstugan: Årsmöte


Vid terminsavslutningen kommer arkeolog Annika Konsmar att berätta om fynden vid den tidigare okända stora kyrkogården på södra sidan av vägen vid infarten mot Fattigstugan och Vreta klosters kyrka.


ons 27 maj kl 19 i Klosterhuset (OBS): Terminsavslutning