Spel 2005

1100-talet: Mediterande nunna

1500-talet: Klostrets sista abbedissa

1600-talet: Hertig Jakob

1700-talet: Kantor Petter Bergstrand

1800-talet: Ida Andrae berättar för en ättling på 2000-talet

Upplevelsevandringarna 2005

genomfördes under två helger i maj och september. I detta "spel" fick deltagarna själva vandra kring i ruinerna och kyrkan för att se och lyssna på de för Vreta kloster spännande personer och händelser.

Idéer för spelet hade arbetats fram under hösten och våren som ett grupparbete i föreningen.

1100-talet: Fattiga ber om mat

1100-talet: Kung Inge d ä

1600-talet: Greve Robert Douglas

1600-talet: Robert Douglas möter kungen


1700-talet: Prosten Tiburtz Tiburtius

1600-talet: Kyrkvaktmästaren

1600-talet: Karl X Gustav

1700-talet: Konstnären Johan Stålbom