Guidning

           Vi ordnar guidningar av olika slag   • Guidning av grupp beställs på Vreta klosters församlingsexpedition, tel 013-63658. Guidningen kostar 50 kr/person, barn 7-16 år 20 kr, en ledare gratis, vid fler än 30 personer 2 ledare gratis.  • Kyrkogårdsvandring på Vreta klosters kyrkogård med Arne Karlsson som berättar om människor från förr, genomförs på beställning, tel 070-81 98 466.


  • Guidning rörande Vreta klosters textilier och andra inventarier, t ex ljuskronor, predikstol och gravar i kyrkan, beställs på tel 070-81 98 466.       • Lördag 21 oktober kl: 10.00 guidning  i Vreta kolster kyrka.
    Samling utanför kyrkporten.