Spel 2014

Dramatiserad vandring vid Vreta klosters kyrka och klosterruin 2014En dramatiserad vandring i klosterruinen och runt kyrkan genomfördes i bra väder under klosterdagen (24 augusti) med två vandringar och under östgötadagarna (6-7 september) med tre vandringar. Manus har skrivits av Margareta Bengtsson, Lasse Ekenger och Alf Karlsson. Alf Karlsson har tillsammans med de medverkande svarat för dramatiseringarna. Bilderna nedan är tagna under vandringen.

Ingegerd och byggmästarmunken:

Portvakterskan:

Abbedissan Sigrid och nunnorna:

Arkitekt Curman om restaureringen 1914-1917:

Tre nunnor i fattigstugans trädgård: