Förstudie Stenkil

Förstudien om Stenkilska gravkoret är nu klar  – Nästan


Vid ett möte den 19 aug 2015 med Statens historiska museer (f.d. Riksantikvarie- ämbetet UV Öst), Östergötlands museum och Föreningen Klosterliv i Vreta, konstaterades att den förstudie som Berit Wallenbergs Stiftelse bekostat nu genomförts och rapporterats. De tre kopparkistorna som benen i gravarna återbegravts i har lokaliserats i gravkoret och en gravöppning förutsätter därför att monumentet (kenotafen) först flyttas.  Klosterföreningens medlemmar kommer att få en redovisning vid ett föreningsmöte under hösten 2015.


Men bara nästan klar.


Några ben från gravarna i Stenkilska gravkoret, däribland en ryggrad från en 8-årig pojke, ett kranium och ett lårben blev inte återbegravda i gravkoret på 1920-talet och finns därför tillgängliga för forskning och undersökningar. Ryggraden har varit med på en utställning. Det finns förhoppningar om att kunna återfinna dessa ben någonstans i Lund! En forskare ska nu söka anslag för att tillsammans med en osteolog i Lund leta rätt på benen och åldersbestämma dem med kol-14-metoden. Denna undersökning är förhoppningsvis klar under våren 2016.


Därefter är det dags att överväga om Stenkilska gravkoret ska öppnas igen för en mer omfattande undersökning av de gravlagda. Se också ett inslag i Corren 29 aug 2015!