Stenkilska ätten

Den Stenkilska ätten
Den Stenkilska ätten har betytt mycket för Vreta kloster och kyrka. Föreningen Klosterliv i Vreta har sammanställt aktuella kunskaper om denna ätt. En del data är dock osäkra.