Skolverksamhet

Verksamhet för förskolebarn och skolelever
Föreningen Klosterliv kan medverka i och kan erbjuda olika program för skolans olika stadier och på så sätt bidraga till att den uppväxande generationen får både kunskap och perspektiv på gångna tider. Denna verksamhet är av två slag, dels ett årligt program för förskolor och skolor i och tillsammans med Vreta klosters församling och dels en verksamhet för andra skolor enligt önskemål från dessa, oftast guidning. En skola i Linköpings kommun brukar komma årligen, men även andra varianter förekommer.Förskolan

Föreningen medverkar med aktörer och kläder från dräktförrådet i det program som Vreta klosters församling erbjuder fem- och sexåriga barn i bygdens förskolor och förskoleklasser. Föreningen brukar medverka vid den station där perioden med Sveriges kristnande beskrivs i dramatiserad form. Spelplatsen är belägen utanför Klosterhuset (också benämnt Stenmuseet) med entréer därinifrån.Årskurs 2

Föreningen medverkar med en riddare, som förklarar kamratskap under riddartiden, hjälper till vid ”kämpalekar” och dubbar eleverna till att bli bra kamrater.Årskurs 3

Som ett led i att sprida lite kunskap om kyrkan och klostertiden erbjuds eleverna i årskurs 3 i Ljungsbro, Brunnby, Vreta kloster, Björkö Friskola och Småskolan (friskola) att vara med om en upplevelsevandring i kyrkan och få höra något om livet i klostret. För  denna aktivitet i sin helhet svarar klosterföreningen och den tar cirka två timmar.


När eleverna kommer till kyrkan får de ta på sig en kolt för att illustrera hur barnen kunde vara klädda under medeltiden. Även guiderna bär dräkter. De informerar om hur man ska uppträda i en kyrkolokal och så går eleverna  runt till olika stationer och besvarar frågor, som guiderna därefter går igenom och kommenterar. Även kyrkans museum besöks. Där får eleverna titta på modeller av kyrkans framväxt från medeltid till nutid. Där finns också föremål från olika epoker, som eleverna tycker är spännande.


Ett uppskattat inslag är demonstrationen av orgeln. Eleverna blir mycket imponerade av kantorns spel och förtjusta i att det går att få fram fågelkvitter. Besöket avslutas med att eleverna tänder ljus, som de sätter framme vid altaret under orgelspel. Och då hörs nunnesång! Fram skrider några nunnor iklädda cistercienserdräkt. Besöken utvärderas av elever och lärare och är uppskattade.Årskurs 5

Föreningen svarar för två av de fyra stationer som ingår i församlingens program för årskurs 5 i bygdens skolor. En är lokaliserad till klostrets köksruin där eleverna får information om mathållningen under klostertiden.  Det berättas om de olika gårdarna med odling, dvs. klostergården (prydnadsväxter), fruktträdgården,  kålgården (köksväxter), humlegården (man drack mycket öl i klostret) och örtagården (kryddor och medicinalväxter). Eleverna får som praktisk uppgift göra en lavendelpåse, något man på klostertiden använde för väldoft när hygienen inte var så god. Se bild.På den andra stationen demonstreras hur kyrkbygget kan ha gått till. En låg byggnadsställning monteras mot kyrkväggen, med användning av de gluggar i murverket som användes då  kyrkan en gång byggdes. Med hjälp av block och talja får eleverna hissa upp kalksten och då cirkulera i olika uppgifter. Tonvikt läggs på säkerheten och i det sammanhanget diskuteras arbetsförhållandena under 1100-talet liksom levnadsförhållanden i allmänhet, inte minst  barnens. Eftersom baptisteriet ligger nära och alla har frågor om det brukar de också få information om dophandlingen, dess symbolik och den trosmiljö de första (vuxen)dopen verkade i. Se bild (något retuscherad).