Spel 2015

Dramatiserad vandring vid Vreta klosters kyrka och klosterruin 2015


På Östgötadagarna 5-6 september upprepades den dramatiserade vandringen från 2014. På grund av otjänligt väder fick större delen genomföras inne i kyrkan. Dock kunde scenen i örtagården genomföras på plats vid samtliga föreställningstillfällen.

En grupp nunnor i det s.k. Mariakoret i Vreta klosters kyrka.

Några nunnor diskuterar klosterväxter i örtagården.

Portvakterskan, kungadottern Ingegerd och byggmästarmunken fotograferade i Fattigstugan.

Vandringens aktörer och publik samlade vid gemensamt fika i Fattigstugan efter föreställningen.