Föreningen Klosterliv i Vreta

Välkommen till Vreta kloster och

Föreningen Klosterliv i Vreta!


Föreningens uppgift är att beskriva Vreta klosters kyrka och medeltida kloster och deras verksamhet samt att levandegöra deras historia för bygdens befolkning och andra intresserade. Föreningen ska också verka för bevarande och underhåll av klostrets lämningar så att även kommande generationer kan lära av dessa.


Föreningen har sin hemvist i Fattigstugan, ett av de gamla husen nära kyrkan, där vi träffas för möten och studier som är grunden för vår verksamhet. Vi erbjuder regelbundet återkommande guidningar under sommaren och övrig guidning på beställning efter önskemål.


   

Om du tycker att vår verksamhet låter intressant så bli gärna medlem i vår förening. Du kan vara aktiv och delta i våra aktiviteter i Vreta eller passiv som stödjande medlem. Alla medlemmar får information fortlöpande under året om vad som sker inom föreningen. Medlemsavgiften är bara 50 kr/år, se under Kontakt.

 


Verksamhet:


  • Föreningen anordnar guidningar vid Vreta kloster, se under Aktiviteter/Guidning


  • Lästips om Vreta: Låna gärna någon av de nya superintressanta böckerna från föreningens bibliotek: En begravningsplats från 900-talet - Vreta klosters föregångare (Arkeologerna, SHM) eller Vretaboken - möten, människor, minnen (Vreta klosters hembygdsförening). Se under Kontakt/Biblioteket. Medlemmar får låna dessa och andra böcker, ta gärna kontakt via vår e-post, se nedan.Webmaster: Dag Risarp

Kontakt: info@vretaklosterforening.se 

Uppdaterad: 2 sept 2021Vi samarbetar med