Publikationer

Föreningens publikationer

 

 

Föreningen Klosterliv i Vreta har skrivit, publicerat och medverkat vid utgivning av ett antal skrifter om kloster och klosterliv. Du kan beställa dessa direkt från klosterföreningen. Publikationerna kan också köpas direkt vid det bokbord som finns vid Vreta klosters kyrka. Då tillkommer naturligtvis ingen fraktkostnad!

 

 

Publikationer till försäljning:

Klosterliv i Vreta. Redaktör Bulle Davidsson

 

Kortfattad skrift, 20 sidor, om livet som nunna i klostret i Vreta.

 

Rubriker:  Benedictus, Bernhard, nunnorna och vi

               Klosterfolk i Vreta före cistercienserna

Enkelhet, ödmjukhet, tillbedjan - en väg att

skönja Gud

               Vreta kloster. Så såg det ut

               Det andliga livet som det kan ha tett sig i

Vreta

               Nunnor och andra. Arbete, mat och kläder

               Klosterträdgården gav föda, läkedom och vila

 

Utgiven 1998, reviderad 2015. Skriften kostar 30 kr + frakt och kan beställas från klosterföreningen (info@vretaklosterforening.se)

 

Klostret i Vreta i Östergötland. Magnus Borænius

 

Akademisk avhandling; preses Fabian Törner. Upsala 1724. Översättning av Kerstin Bergman.

 

Magnus Borænius var son till Arvid Borænius, som fick magistergraden i Uppsala 1691 och blev prost och pastor i Vreta 1714. Hos biskopen i Linköping sökte Arvid Borænius ett stipendium för sin sons räkning, vilket också beviljades. Magnus Borænius skrev sin avhandling och blev sedan kyrkoherde i Misterhult.

 

Utgiven 2003, 48 sidor. Skriften kostar 40 kr + frakt och kan beställas från klosterföreningen (info@vretaklosterforening.se)

Britta börjar i klosterskolan. Text Margareta Bengtsson, bild Anna Bengtsson.

 

Detta är en barnbok. Britta vill gärna lära sig läsa och skriva hos nunnorna i klostret. Men hennes pappa säger stopp. Till sist ger han med sig och Britta börjar en spännande termin i Vretas klosterskola.

Britta (Birgitta) Karlsdotter har funnits i verkligheten. Heliga Birgitta var hennes gammelfarmor.

 

Utgiven 2009, 109 sidor. Boken kostar 90 kr + frakt och kan beställas från klosterföreningen (info@vretaklosterforening.se)

 

Fokus Vreta kloster. 17 nya rön om Sveriges äldsta kloster. Redaktörer Göran Tagesson, Elisabet Regner, Birgitta Alinder, Lars Ladell

 

Den här boken baseras på de föredrag som hölls vid två seminarier som arrangerades 2007 och 2008 av Riksantikvarieämbetet, Föreningen Klosterliv i Vreta samt Historiska museet. Den ger en bild av Vretaforskningen under 00-talet inom så olika ämnen som arkeologi, historia, konstvetenskap och kulturgeografi.

 

Utgiven 2010, 386 sidor. Boken kostar 150 kr + frakt och kan beställas från klosterföreningen (info@vretaklosterforening.se)

 

Sites Cisterciens d'Europe. Cistercian Sites in Europé.

 

I denna guidebok, som omfattar 195 sidor, presenterar sig de klosterplatser som tillhör "Det europeiska förbundet av cisterciensiska kloster och klosterplatser", bl.a. de historiska klostren i Vreta, Askeby, Nydala och Sko. Texterna är skrivna både på det egna språket och på engelska.

 

Utgiven 2012. Boken kostar 150 kr + frakt och kan beställas från klosterföreningen (info@vretaklosterforening.se).