Föreningen Klosterliv i Vreta

Välkommen till Vreta kloster och

Föreningen Klosterliv i Vreta!

 

Föreningens uppgift är att beskriva Vreta klosters kyrka och medeltida kloster och deras verksamhet samt att levandegöra deras historia för bygdens befolkning och andra intresserade. Föreningen ska också verka för bevarande och underhåll av klostrets lämningar så att även kommande generationer kan lära av dessa.

 

Föreningen har sin hemvist i Fattigstugan, ett av de gamla husen nära kyrkan, där vi träffas för möten och studier som är grunden för vår verksamhet. Vi erbjuder regelbundet återkommande guidningar under sommaren och övrig guidning på beställning efter önskemål.

 

Föreningen är medlem i det europeiska cisterciensiska förbundet

La Charte des Abbayes et Sites Cisterciens d'Europe.

 

Om du tycker att vår verksamhet låter intressant så bli gärna medlem i vår förening. Du kan vara aktiv och delta i våra aktiviteter i Vreta eller passiv som stödjande medlem. Alla medlemmar får information fortlöpande under året om vad som sker inom föreningen. Medlemsavgiften är bara 50 kr/år, se under Kontakt.

Nyheter:

 

  • Föreningen har gett ut en ny skrift om nunnorna i

Vreta och Askeby år 1462.

 

 

  • Den 25 september kl 19 visar vår förening, med Helena Söderberg, våra fina historiska kläder och dräkter på biblioteket i Ljungsbro i samarbete med VretaKlosterbygdens FöreläsningsFörening. Visningen sker med musikinslag.

 

 

 

 

Webmaster: Lars Ladell

Kontakt: info@vretaklosterforening.se

Uppdaterad: 8 oktober 2018