Föreningen Klosterliv i Vreta

Välkommen till Vreta kloster och

Föreningen Klosterliv i Vreta!


Föreningens uppgift är att beskriva Vreta klosters kyrka och medeltida kloster och deras verksamhet samt att levandegöra deras historia för bygdens befolkning och andra intresserade. Föreningen ska också verka för bevarande och underhåll av klostrets lämningar så att även kommande generationer kan lära av dessa.


Föreningen har sin hemvist i Fattigstugan, ett av de gamla husen nära kyrkan, där vi träffas för möten och studier som är grunden för vår verksamhet. Vi erbjuder regelbundet återkommande guidningar under sommaren och övrig guidning på beställning efter önskemål.


Föreningen är medlem i det europeiska cisterciensiska förbundet

La Charte des Abbayes et Sites Cisterciens d'Europe.


   

Om du tycker att vår verksamhet låter intressant så bli gärna medlem i vår förening. Du kan vara aktiv och delta i våra aktiviteter i Vreta eller passiv som stödjande medlem. Alla medlemmar får information fortlöpande under året om vad som sker inom föreningen. Medlemsavgiften är bara 50 kr/år, se under Kontakt.

 

Nyheter:


  • Ny skrift från Klosterföreningen: Vretabibeln. En medeltida Bibel från klostret i Vreta


  • Föreningens medlemmar träffas för upptaktsmöte hösten 2019 i Fattigstugan 18 september kl 1900. Välkomna!


  • Östgötadagarna 7-8 september 2019 i Vreta kloster med dramatiserad vandring "Ja, men männen då" som ges kl 13 och kl 15. Avgift för vandring och kaffe med kaka är 70 kr för vuxna och 20 kr för barn. Väl mött!

    Webmaster: Lars Ladell

    Kontakt: info@vretaklosterforening.se 

    Uppdaterad: 26 augusti 2019